Kuidas saada liikmeks

EMKL liikmeks võivad olla loomingulist võimekust praktikas tõestanud kutselised kunstnikud,kunstiteadlased ja juriidilised isikud, kes oma tegevusega toetavad ühingu põhikirjalisi eesmärke. Liikmestaatuse taotlemiseks esitab soovija avalduse EMKL juhatuse nimele, kes selle oma järgmisel koosolekul vaatab läbi ja võtab vastu otsuse.