Mari Käbin sai Ede Kurreli nimelise preemia.

Ede Kurreli preemia 2019

Ede Kurreli nimeline preemia on eesti ehtekunsti tähtsaim preemia, mida on antud välja alates aastast 1998 ja see otsustatakse eelmise kalendriaasta tegevuste alusel. Peale Kultuurkapitali rahastuse lõppemist aastal 2012 on Eesti Metallikunstnike Liit leidnud laureaadi oma ligi 60 liikme hulgast, hinnates nende töö aktiivsust, laiahaardelisust, samuti atraktiivsust ja kvaliteeti. Preemiasummaga käib alati kaasas Ede Kurreli valmistatud vaskvorm, mida iga laureaat omapoolse detailiga täiendab.

EMKL aastakoosolekul 2019.a. detsembris valiti salajasel hääletusel 2018.a. esinemiste ja tööde alusel laureaadiks Mari Käbin.